ใต้ร่มซุ้มไม้เลื้อย

Garden   33239 views
             หลังจากพื้นดินได้ซึมซับฝนหยดแรกของฤดู ต้นไม้ใบหญ้าต่างแข่งกันแทงยอดใหม่ เกิดเป็นสีเขียวเล็กๆกระจายเต็มสวน ไม้เลื้อยหลากชนิดเริ่มผลิดอกส่งกลิ่นหอมอ่อนๆทั่วทุกตารางนิ้ว  ซุ้มพวงชมพูโปรยดอกรูปหัวใจกระจายเต็มพื้น ส่วนการเวกก็ส่งกลิ่นหอมมาแต่ไกล สร้อยอินทนิลสีม่วงสวยห้อยเป็นสายระย้าลงมาจากหลังคา เมื่อมองผ่านซุ้มที่ร่มรื่นขึ้นไปด้านบน เห็นท้องฟ้าและแสงเพียงรำไรที่ลอดผ่านตามช่องว่างเข้ามา ซุ้มไม้เลื้อยสวย ๆสักหลังเป็นอีกหนึ่งความต้องการของคนรักสวนไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอื่นในสวน มาเรียนรู้เรื่องต่างๆของซุ้ม ทั้งโครงสร้าง ตลอดจนพรรณไม้เลื้อยกับ คุณศุภโชค  ศรีสง่า นักจัดสวนที่จะมาให้คำแนะนำการทำซุ้มในสวนอย่างละเอียด
 
รู้จักกับซุ้ม
            ซุ้ม คือองค์ประกอบหนึ่งของสวน ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อพื้นที่ในสวน บังสายตาบริเวณที่ไม่สวยงาม เป็นมุมพักผ่อน ให้ร่มเงา ซุ้มในสวนอาจเปรียบได้กับห้องที่ไม่มีผนัง โดยหลังคาของห้องคือไม้เลื้อยที่ปกคลุมอยู่ ซุ้มไม้เลื้อยแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่  ซุ้มศาลา รูปแบบคล้ายศาลาแต่ปลูกไม้เลื้อยขึ้นคลุมแทนหลังคา ซุ้มมุข ต่อยื่นออกมาจากตัวบ้าน หรือแนวกำแพง ซุ้มทางเดิน ใช้ต่อเชื่อมพื้นที่ ให้ร่มเงาหรือเป็นที่นั่งพัก ซุ้มประตู จุดผ่านเข้าออกของบ้าน เพื่อกั้นพื้นที่ให้ดูมีสัดส่วน 
โครงสร้างซุ้ม
            การเลือกลักษณะของซุ้มควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับสไตล์สวน เช่น สวนโมเดิร์น อาจเลือกใช้ซุ้มโครงเหล็ก หรือซุ้มไม้ที่มีลักษณะเรียบ ๆ ทาสีขาว หากเป็นสวนแบบทรอปิคัล ซุ้มควรมีกลิ่นอายของธรรมชาติ อวดสีของเนื้อไม้ หรือประดับตกแต่งเสาด้วยหินทราย เป็นต้น สำหรับโครงสร้างของซุ้มอาจพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรก คือ ระแนงให้ร่มเงา โดยทั่วไปนิยมใช้ไม้ระแนงตีเว้นระยะ ขนาดหน้าไม้แตกต่างกันไปตามขนาดของซุ้ม และชนิดของพรรณไม้ มีตั้งแต่ 1x1 นิ้ว, 1x2  นิ้ว ,1 ½ x 3  นิ้ว ,1 ½ x 4  นิ้ว ,2 x6  นิ้ว ,2x 8 นิ้ว เป็นต้น  หากต้องการให้ซุ้มร่มมากขึ้นอาจตีระแนงให้ถี่ขึ้น หรือใช้แผ่นพอลิคาร์บอเนตคลุมทับระแนงด้านบน
ส่วนที่สอง มีหน้าที่รับน้ำหนักของโครงสร้างซุ้ม ในพื้นที่ที่มีการทรุดตัวของพื้นต่ำ เช่น ในต่างจังหวัด อาจไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม สามารถใช้เพียงตอม่อ รองรับน้ำหนักได้ แต่บริเวณที่ทรุดตัวง่าย เช่น ริมน้ำ หรือในกรุงเทพฯ การตอกเสาเข็มมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
Tips 
  • การเลือกโครงสร้างของซุ้มมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ โครงสร้างซุ้มที่ทำจากไม้ ต้นไม้จะเลื้อยขึ้นซุ้มได้ดีกว่าโครงสร้างปูน และเหล็ก เนื่องจากการสะสมความร้อนของวัสดุมีน้อย หากต้องการโครงสร้างเหล็กควรเลือกตำแหน่งของซุ้มที่ค่อนข้างร่ม ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวัน
  • ไม้ที่นิยมทำระแนง ได้แก่ ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้เต็ง แต่ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ไม้สนสวีเดน ไม้สนนิวซีแลนด์ เนื้อไม้มีสีค่อนข้างขาว คุณภาพดี ราคาไม่สูงมาก การดูแลรักษาคือทาสีรักษาเนื้อไม้ทุก 2 ปี
เลือกไม้เลื้อยประดับซุ้ม
            ไม้เลื้อยเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับซุ้ม เพราะนอกจากจะให้ดอกที่ชวนมอง มีกลิ่นหอมเพิ่มความสุนทรีย์ และใบเขียวครึ้มให้ร่มเงาแล้ว ยังมีส่วนช่วยบดบังความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้าง ไม้เลื้อยแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป เราควรศึกษาให้ดีก่อนเลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเถาไม้เลื้อย  ชนิดผิวสัมผัสว่ามีใบใหญ่เล็ก เหมาะกับการใช้งานหรือไม่ รวมทั้งช่วงเวลาออกดอกในรอบปี และช่วงเวลาที่ดอกส่งกลิ่นหอมในรอบวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าไปใช้งาน
1.ชมนาด ผิวสัมผัส  หยาบ   ดอก เกือบตลอดปี กลิ่น หอม  การเจริญเติบโต ปานกลาง 
2.กระดังงาจีน  ผิวสัมผัส  หยาบ   ดอก ตลอดปี สีเขียว-เหลือง กลิ่น หอม  การเจริญเติบโต  เร็ว 
3.พวงคราม ผิวสัมผัส  ปานกลาง   ดอก ธ.ค.-ม.ค.  กลิ่น-  การเจริญเติบโต ช้า
4.พวงชมพู ผิวสัมผัส  ปานกลาง   ดอก ตลอดปี กลิ่น -  การเจริญเติบโต  เร็ว
5.เล็บมือนาง ผิวสัมผัส  ปานกลาง   ดอก ตลอดปี กลิ่น หอม  การเจริญเติบโต  เร็ว
6.ราชาวดี  ผิวสัมผัส  ปานกลาง   ดอก ตลอดปี กลิ่น หอม  การเจริญเติบโต  ปานกลาง
7.อัญชัน ผิวสัมผัส  ละเอียด   ดอก ตลอดปี กลิ่น -  การเจริญเติบโต  เร็ว
 
Notes
  • ไม้เลื้อยที่มีเถาขนาดใหญ่ เช่น การเวก ถ้วยทอง ใบระบาด เล็บมือนาง สร้อยอินทนิล หิรัญญิการ์  พวงโกเมน ควรปลูกบนซุ้มที่แข็งแรง เช่น ซุ้มเหล็ก ซุ้มเสาปูน หรือซุ้มไม้เนื้อแข็ง
  • ไม้เลื้อยที่มีผิวสัมผัสหยาบ เช่น ใบระบาด หิรัญญิการ์ เหมาะสำหรับซุ้มที่มีขนาดใหญ่ หากปลูกไว้กับซุ้มที่มีขนาดเล็กอาจบดบังโครงสร้าง และทำให้ซุ้มดูคับแคบได้
  • ไม้เลื้อยบางชนิด เช่น พวงแสด จะออกดอกได้ดีในที่ที่มีอากาศเย็น หากปลูกในภาคกลางอาจไม่สวยเท่าปลูกในภาคเหนือ
 


CALENDAR